kopání zákládů staveb a přípojek inženýrských sítí
výkopy drenážních rýh
výkopy a hloubení bazénů, jímek, vodáren, čističek, tepelných čerpadel apod.
terénní úpravy
čištění koryt potoků, strouh a příkopů
odkopání zeminy okolo budov - odizolování
zahradní úpravy a výkopy, hloubení děr na sázení stromů a keřů
dokončovací práce
další výkopové a zemní práce po domluvě
zajištění odvozu a dovozu materiálu

pracovní doba: dle dohody se zákazníkem